VERN gjennom BRUK

Hesthagen

Sprossa har noe på 

Spesielt gjelder dette:

- Eiere av fredete og verneverdige bygg i landet og dere som ønsker å redde et gammelt hus.

- Fylkeskommunene og kommunene - NTNU- arkitekter- lærere, eiendomsmeglere og jurister.

Boken vil handle om restaureringen av den fredete husmannsplassen Hesthagen i Ringsaker, oppført i 1805, men også om andre fredete anlegg i landet. Jeg ønsker å inspirere til vern av bygningsarven og å skape en nasjonal debatt, ved å vise muligheter og avdekke svakheter i systemet.

Situasjonen er kritisk for bygningsvernet i Norge. Gapet mellom oppgaver og ressurser er enorm. Vi trenger fagstillinger og lærlingeplasser. Uten arbeidsplasser for tradisjonshåndverkere og rekrutering til de små og verneverdige fagene taper vi kampen mot forfallet.

Jeg ønsker å hedre husmennene, men også å vise hvor vakkert dette kan bli. VERN gjennom BRUK.


Sprossa

Å eie en fredet husmannsplass og restaurere denne skulle vise seg å bli en brattere lærekurve enn jeg hadde tenkt. I «kampens hete» mistet jeg både nattesøvn og penger. Sakte men sikkert kom følelsen av at jeg var blitt husmann under Staten.

Målet mitt er at du som leser skal bli engasjert og inspirert. At det arbeidet andre har utført av redningsaksjoner på sine fredete bygninger og verneverdige hus, kan føre til at alle med tilsvarende problemer ser at det nytter. At det gir dem mot og lyst til å ta fatt.

Riksantikvar Hanna Geiran sier blant annet dette i bokens forord:

"Elses arbeid og engasjement for kulturarven er velkjent. På ulike måter har Else vist at det går an å gjenbruke gamle hus og at de er vakre, viktige og brukandes. Snøringsmoen, Bjørkheimsstølen og Hesthagen har vært viktige prosjekter for å synliggjøre kulturarven, men også håndverkstradisjoner og immatriell kulturarv. Mange, også vi i kulturminnevernet, har latt oss inspirere av Elses, eller Sprossas, prosjekter, bøker og kurs".

Kjøkken
Kjøkkenet slik det var før restaurering
Kjøkken
Slik ser det ut i dag.
Kjøkken

Boken gir deg kunnskap om:

Fargehistorien i Hesthagens stuehus - Vedlikehold og restaurering av vinduer - Linoljemaling og komposisjonsmaling - Rapping av stuehusfasader - Lære å lage takrenner av tre - Rekonstruksjon og etablering av nytte- og prydhagen + planteliste.

Den gamle hagen var helt forsvunnet. Vi skulle nå lære å se etter spor i jord, finne tilbake til hvordan hagen hadde vært og analysere den. Et kapittel er om Husmannskost og hva det er. Resultat av dispensasjonene blir også belyst. Reparasjon eller utskifting blir diskutert. Forebyggende brannvern i verneverdige og fredete bygninger.

Valg av håndverker. Tips til tilstandsrapporten. Informasjon om flere typer dugnader. Søke om tilskudd.

FREDET - en forening for eiere av fredet eiendom - her blir du kjent med den. Har du et eller flere fredete bygninger kan du her enkelt melde deg inn som medlem.

De fredete bygningene er en viktig del av Norges kulturarv og identitet. Det er mer enn 5000 fredete hus i Norge. De fleste av dem er i privat eie, og disse eierne har mer enn to fredete bygg hver i snitt.Stue
Stuen ved overtakelsen.
Stue etter
Slik ser den ut i dag.

Spør om hjelp!

Min erfaring er at det aldri blir feil å spørre om hjelp. De aller fleste ønsker å bidra. Alt teller, noen har rå muskelkraft å tilby, andre økonomi i form av tilskudd. Gamle bygningsdeler til overs er det også noen som ønsker skal komme til nytte.

I boken finner du opplysninger om hva det kostet å restaurere Hesthagens 3 bygninger og uteareal. Hvor jeg søkte midler og hvem jeg mottok støtte fra. Du får mange GODE RÅD og NYTTIGE adresser.

VERN gjennom BRUK med side 360 sider er rikt illustrert med 365 bilder.

Vennlig hilsen

Else Sprossa Rønnevig

Pris pr bok er kr 450,-. + porto.
Kjøper du to bøker sendes de fraktfritt.

Bestilling