Sprossa


bakerovndagene


Kjære bakerovnsvenner!

I år er det 30 år siden jeg for første gang introduserte baking i bakerovn. Året var 1989 og det var ikke lett å få folk til å lytte til mitt budskap om vern av gamle hus. Vår alles kjære Ingerid Espelid var den som hjalp meg med å få budskapet ut over hele landet. Hun laget et TV program med julemat fra Sørlandet, her inngikk baking i bakerovnen på Ville Snøringsmoen i Lillesand.

Resultatet kom raskt og bakerovnen kom i fokus etter mer enn 60 år ute av bruk. I dag restaureres og bygges det nye bakerovner over hele landet.

Dette må markeres og feires. Muligheten er der 14-16 juni 2019.

Ved å introdusere Norges Bakerovnsdager kan vi sammen feire suksessen. Jeg ønsker å sette hele Norge på kartet.

Sett av midterste helg i juni så får du mer informasjon fra meg i løpet av mars.

Spørsmål kan rettes til sprossa@online.no

Vennlig hilsen

Else Sprossa Rønnevig


Hus til bry

HUS til BRY kulturarvens kår i Norge

I dag skjer ting raskt. Selvgrodde bygdemiljøer og vakre harmoniske bystrøk trues av rivning som følge av ønske om fortetning. Riksantikvar Jørn Holme uttalte følgende i Norsk kulturarvs medlemsblad, Kulturarv nr.77 (oktober 2016): «Kulturminnevernet trenger åpenhet og politisk interesse - med mange stemmer, ulikt verdisyn og frisk meningsutveksling. Det som er synd, er at synspunktene ofte er preget av at søkelyset rettes mot personer mer enn mot sak. Jeg ønsker mer debatt om kulturminnevern enn om person.»

Med meg har jeg 30 medforfatterne. Vi har valgt å ta riksantikvar Jørn Holme på ordet og gjør dette med en bok som bringer til torgs nettopp det han etterspør: En frisk debatt og meningsutveksling om dagens kulturminnevern.

HUS til BRY - kulturarvens kår i Norge, har sitt utspring i min og andres frustrasjon over dagens vernepolitikk. Hvor trykker skoen? Når skal kulturminnene tas på alvor? Vi ønsker å rette søkelyset på dagens situasjon for om mulig å sikre den bedre. Vi trenger denne debatten og vi trenger den NÅ.      Les mer her.....


Jeg har alltid vært engasjert i bygningsvern,spesielt gamle vinduer og sett det som min livsoppgave å verne om disse, derfor fikk jeg tilnavnet SPROSSA. I stedet for å ergre meg over dette tok jeg Sprossa som firmanavn.


Riksantikvaren er fagdirektorat for departementet når det gjelder vern av fredete og verneverdige bygningen i Norge. Rundt om i landet er der flere bygningsvernsenter, de har som hovedoppgave å styrke håndverkskompetansen og sikre rekrutteringen til håndverksfagene.

 

Sprossa sin oppgave er å gi kunnskap til deg når du skal pusse opp et gammelt hus eller leilighet. Jeg ønsker at min kunnskap om gamle hus skal komme deg til nytte slik at du slipper å gå i de samme fallgruvene som jeg har vært gjennom. Det gjelder å holde tungen rett i munnen.

Her ser dere hvordan det var på Bjørkheimstølen og hvordan det ble.

Jeg oppfordrer alle i starten til “å kjøre med håndbrekket på”. Skaff deg kunnskap FØR du begynner. Da sparer du både kulturverdier og penger.

All oppussing og restaurering av gamle hus koster penger og da er det viktig og stikke fingeren i jorda og si til seg selv at noe får være godt nok.

Reparasjon av gamle bygningsdeler er en god måte å senke kostnadeen på. Gamle kledningsbord, tømmer, vinduer og dører som har stått i et hus i over 100 år er som oftest bedre en nye. Hvorfor? Forklaringen er at i gamle dager ble bygningsmaterialene valgt med omhu og de gamle håndverkere visste hvilke deler på stokken de ulike ting skulle brukes til.

I mine bøker kan du lese mere om restaurering, rehabilitering og reparering av gamle hus og bygningsdeler. Det er ikke alltid det lønner seg å kjøpe nytt, reparasjon av vinduer, kledning- og gulvbord er vakre originaldeler som hører til huset. Raparasjon er lønnsomt, særlig om dette sees i et lengre perspektiv.

Jeg har skrevet tre bøker som tar for seg å sette istand gamle hus. Her får du tips og råd slik at du lykkes når du først setter i gang med ditt oppussings prosjekt.

Vedfyrte bakerovner har altid vær mitt hjertebarn og i boken Bakerovnen tar jeg deg med på en reise i bakerovnens verden. Her finner du tips og råd som kan være nyttige før du setter igang med ditt bakerovns prosjekt.

I boken Steike Godt har jeg tatt med endel oppskrifter slik at du som vert skal lykkes når du bruker vedfyrte bakerovn.

Du kan lese mer om min bøker her....

Hesthagen
Per Christian Ellefsen leser her tekst fra boken Gamle Hus