sprossa

CV:  Else Rønnevig, Lillesand F. 02.03.1940

Utdannelse

Realskole

Statens Høgskole i håndverk og design, Oslo, 1957-59

EEU kurs. Restaurering av historiske hager og parker 1996

   
   
   
Har utgitt følgende bøker
   
REHAB – katalogen, førstehjelp for gamle hus (1987) Eget forlag

MAT og HUS, en kulturhistorisk kokebok (1995) Bonytt forlag

BAKAROMNEN, trend og tradisjon (2001) Samlaget

GAMLE HUS, vern, valg og muligheter (2004) Aschehoug

Fint BRØD – symbolikk, oppskrifter, innpakking (2005) Samlaget

BAKEROVNEN, verne-bygge-bruke (2010) eget forlag

GAMLE HUS, inspirasjon og mange gode råd (2012) eget forlag

VERN & VIRKE hus og tradisjoner ( 2013) eget forlag

STEIKE GODT! (2015) eget forlag

HUShjelpen (2015) eget forlag

HUS til BRY (2018) eget forlag
   
   
   
Priser og utmerkelser
   
Statsstipendiat fra 2003-07 med bygningsvern og kulturformidling som arbeidsfelt.

Lillesand kommunes kulturpris 1987

Aust-Agder Fylkeskulturstipend 1988

Aust-Agder fylkeskommunes bygningsvernpris i 1994

Sørlandets litteraturpris 2011 for boken BAKEROVNEN verne-bygge-bruke.

Lillesand kommunes byggeskikkpris 2012

Urnes medaljen, Fortidsminneforeningens høyeste utmerkelse

Norsk Kulturarv- Olavsrosa for mitt landsomfattende formidlingsarbeid i mai 2014.

Kongens fortjenstmedalje juni 2012.

Riksantikvarens Kulturminnepris 2015.

Aust-Agder Fylkeskulturpris 2015

Norsk Kulturarvs Ærespris 2019
   
   
Med vennlig hilsen
   
Else Sprossa Rønnevig

Tlf 909 33 045

sprossa@online.no

www.sprossa.no