Mine bøker

Gamle Hus


Gamle hus
henvender seg til alle som bor i eller planlegger å kjøpe et gammelt hus, leilighet, eller som er opptatt av kulturminnevern. Her kan du lære hvordan du kan spare både penger og kultur. Les mer....

Vern og Virke


Hjelp!

Hundrevis av bruksbygninger i den norske fjellheimen råtner på rot.
Nytter det å kjempe mot dette??
Ja, det nytter, les og lær om hvordan her...

Bakerovnen

Bakerovnen


Bakerovnen
- den komplette bok for alle som ønsker seg bakerovn, hjemme eller på hytta. Tegninger til bakerovner, gode råd om muring og brannforskrifter. Her er viktig informasjon for deg som skal reparere/restaurere din gamle bakerovn. Alt om riktig valg av ved, fyring og temperaturer. Les mer...


Sprossa har utgitt 6 bøker, tre handler om å ta vare på gamle hus og restaurering av bygninger, bygningsdeler og inventar. Det viktigste for meg å få formidlet er hvor viktig det er for ettertiden og våtre etterkommere at vi tar vare og holder gamle hus i hevd etter våre forfedre. Fra jeg var 45 år har jeg brent for å ta vare på og bruke gamle bakerovner. .......

HUS hjelpen

Hus hjelpen

HUS hjelpen er først og fremst rettet mot dere som har arvet et gammelt hus, kjøpt en gammelt hus eller ønsker å kjøpe et. Jeg oppfordrer alle i starten til “å kjøre med håndbrekket på”. Skaff deg kunnskap FØR du begynner. Les mer.....

 

 

Vern gjennom Bruk

Steike godt

Vern gjennom Bruk er en bok først og fremst for eiere av fredete og verneverdige bygg, men også en bok for ansatte i fylkes-kommunene, kommunene, arkitekter og jurister og eiendomsmeglere.

Det er en bok for kulturinstitusjoner og læresteder med kulturvern som fag.

Det er en «lærebok», men også en bok til inspirasjon for de som har eller jakter på gamle hus i den hensikt å redde dem og bo i dem selv. Les mer......

Hus til BRYHUS til BRY - Kulturarvens kår i Norge.
Nytt bokverk med frisk debatt om forvaltningen av kulturarven. Boken har 30 medforfattere fordelt på like mange kapitler. Den er utgitt på SPROSSA Forlag, er rikt illustrert og med en meget spenstig, informativ og vakker layout.
Les mer...